Odmowa złożenia zeznań przed sądem

Osoba najbliższa ma prawo do odmówienia zeznań, które mogą zaszkodzić jej np. małżonkowi, dzieciom etc.Definicja osoby najbliższej jest niemal całkowicie zarezerwowana do rodziny, m.in. rodziców, dziadków (wstępni), dzieci, wnuków (zstępni), małżonkowie. Kodeks prawny przewiduje udostępnienie prawa do odmówienia zeznań także osobom nie pozostającym w związku małżeńskim, ale dzielącym gospodarstwo domowe. Przy czym np. status narzeczeństwa nie wystarcza jeśli narzeczeni mieszkają osobno.