Najważniejsze przedmioty muszą być zorganizowane

Ważne abyś zawsze miał wszystko poukładane i dobrze posegregowane. Szybkość odnajdowania porządanych infromacji pozwoli tobie pozytywnie działać na rynku. Czytaj dalej »

Spotkania biznesowe

Aby prawidłowo funkcjonować na rynku musisz pozostawać w kontaktach z ludzmi a także nawiązywać nowe. Ważne abyś był dobrze zorganizowany i niezapomiał o żadnym spotkaniu a także abyś w przypadku opóźnień poinformował daną osobę o spóźnieniu. Czytaj dalej »

Telefon

Podstawowe narzędzie prowadzenia działalności to komunikacja z innymi uzyskasz ją dzięki najnowszej technologi. Chcąc istnieć na nowoczesnym rynku musisz z niej korzystać. Czytaj dalej »

 

Bilet PKP jako koszt

Bilet uprawniający do jednorazowego przyjazdu kolejowego na odległości minimum 50 kilometrów, traktowany jest jako dowód księgowy na równi z fakturami. Bilet musi zawierać kilka elementów: nazwa sprzedawcy, NIP sprzedawcy, numer biletu, data, nazwa usługi, kwota brutto oraz kwota podatku. Podatnik

Renta Socjalna

Osoba pobierająca rentę socjalną nie może liczyć na zmiane jej wysokości. Renta socjalna jest naliczana w kwocie ryczałtowanej i wynosi ona niezmiennie 84% najniższej renty tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli obecnie 698,17 złotych. Renta może się zmienić jedynie z

Rozliczenie wspólne małżonków

Przepisy o zastosowaniu zryczałtowanego podatku wykluczają możliwość wspólnego rozliczenia się małżonków z podatku dochodowego za ubiegły rok. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły – prywatny najem (najem powierzchni na biuro rachunkowe Poznań). Jeśli jeden lub oboje z małżonków uzyskują dochody

Składki społeczne – dobrowolne czy obowiązkowe

Przedsiębiorca w szóstym roku prowadzenia działalności gospodarczej (biuro rachunkowe Poznań) opłacający składki społeczne od minimalnej podstawy 2227,80 zł (duże ZUS-y), planuje podpisać umowę zlecenie na kwotę 2000 zł. Pojawia się wątpliwość, czy w takiej sytuacji należy opłacać składki ZUS (społeczne

Usługi na rzecz byłego pracodawcy

Jaka nowa firma miałaby szansę na przetrwanie, jeśli byłaby zobowiązana do zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenie do ZUS od pełnej podstawy składek, która w 2013r wynosi 2227,80 zł? Nasze Państwo umożliwia początkującemu pracodawcy obniżenie kosztów składek ubezpieczeniowych i opłacanie ich od podstawy 480 zł. Takie preferencyjne

Prawa aresztowanego pracownika

Pracodawca nie może w każdym przypadku zwolnić aresztowanego pracownika dyscyplinarnie. Może to nastąpić jedynie kiedy: - pracownik rażąco zaniedbuje podstawowe obowiązki w pracy, - pracownik dokonał przestępstwa oczywistego lub z prawomocnym wyrokiem, - pracownik z własnej winy lub w wyniku

ZUS IWA

Termin przesłania do ZUS formularza ZUS IWA upływa 31 stycznia. Na jego podstawie ustalana jest wysokość należnej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Obowiązek złożenia ZUS IWA mają płatnicy, którzy: 1) zgłaszali w 2012r. min. 10 ubezpieczonych, 2) byli wpisani do REGON

Dotacje na firmę dla bezrobotnych

Dotacja udzielana przez urzędy pracy osobom bezrobotnych chcącym założyć własną firmę może maksymalnie wynosić sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i tak w 2012 roku szacunkowo wynosiła 20-21 tys. złotych.Urzędy pracy z reguły nie przyznają kandydatom maksymalnej kwoty dotacji. Wynika to z

Opaski w szpitalu

Od początku bieżącego roku każdy pacjent przyjmowany do szpitala powinien otrzymać znak identyfikacyjny. Umieszcza się go na zdjęciu lub opasce pacjenta oraz na jego dokumentacji medycznej. Pacjenci, których nie uda się zidentyfikować otrzymują oznaczenie NN oraz kolejny numer, aż do

Zaświadczenie z OSKP a zmiana właściciela samochodu

Zakupiony przez firmę samochód do 3,5 ton, posiada zaświdczenie wystawione przez OSKP kwalifikujące go do odliczania podatku VAT z paliwa. Do tej grupy należą m.in. samochody z jednym rzędem siedzeń oddzielone ścianą lub kratką od części służącej do przewozu towarów.